Showing all 2 results

Với rác thải nhựa, đặc biệt là các loại ống hút bằng nhựa đã làm môi trường sống chúng ta thêm ôi nhiễm nặng nề. Hãy nói không với ống hút nhựa và lựa chọn loại ống hút thân thiện môi trường. Ống hút tre là một trong những loại ống hút có thể thay thế.
Dưới đây là các loại ống hút tre và các phụ kiện kèm theo. Tất cả được sản xuất tại Việt Nam. Nơi nổi tiếng với những hàng tre cây trúc.
Tất cả được làm hoàn toàn bằng thủ công, không hóa chất tẩy rửa.