ĐŨA GỖ

Dưới đây là các loại đũa gỗ. Đũa được làm từ gỗ tự nhiên 100%. Gỗ được qua xử lý để bền hơn khi sử dụng. Phù hợp mọi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.