CHÉN GỖ

Chén, bát bằng gỗ được làm bằng gỗ tự nhiên 100%. Gỗ đã qua công đoạn xử lý với quy trình an toàn thực phẩm làm cho sản phẩm bền, đẹp và an toàn sức khỏe.

Showing all 8 results